Image

Welkom bij Businessmaps

Onze organisatie is gespecialiseerd in het maken van technische tekeningen op het gebied van landschapsvormgeving. Daarnaast zijn wij ook in staat deze technische tekeningen om te zetten naar een drie-dimensionaal beeld. Al onze producten zijn gemaakt met de basis data van het kadaster (BGT).

 

 

Technische tekeningen

Image
Onze technische tekeningen zijn met veel verschillende items te verrijken en kunnen dus een heel uitgebreid beeld vormen. Het eindproduct kan dan ook goed gebruikt worden bij het aanleggen van wegen, woonwijken of plaatsen van straatmeubilair.

Binnen de kaartbeelden zijn er ook mogelijkheden tot het maken van oppervlakte en omtrek berekeningen. Deze berekeningen zijn noodzakelijk bij het inschatten van de benodigde hoeveelheid grondstoffen voor bijvoorbeeld het aanleggen van wegen of het leggen van een fundering.

Het eindproduct kan in verschillende uitvoeringen aan geleverd worden. Binnen uw organisatie kunnen verschillende personeelsleden of afdelingen hier hierdoor gebruik van maken.

Meer info

Drie dimensionale visualisatie

Image

Naast het maken van een technische tekening bieden wij ook de mogelijkheid aan deze verder uit te werken tot een drie-dimensionaal beeld. Hierdoor kan de omgeving nog beter in beeld gebracht worden en kan er een beter beeld gegeven worden met betrekking tot de hoogte van objecten en panden.
Met een drie-dimensionaal beeld staat u nooit voor verassingen en weet u precies waar u en uw bedrijf aan toe zijn.

Meer info